Towarzystwo Aktywnej Komunikacji działa od 1999 roku. Skupia osoby zainteresowane aktywnym udziałem w procesach komunikacyjnych i kulturalnych współczesnego świata. Jako specjaliści różnych profesji: nowych mediów, reklamy, telewizji, literatury czy informatyki – prowadzimy projekty o charakterze edukacyjnym, społecznym i artystycznym.Działania TAK ogniskują się wokół dziedzin takich jak literatura, sztuki wizualne i media elektroniczne. Od roku 2011 Towarzystwo koncentruje się na rozwoju projektów o charakterze międzynarodowym; korzystając ze środków pozyskanych z kilkunastu instytucji zagranicznych zorganizowaliśmy działania promujące nowe spojrzenie na polską kulturę m.in. w Niemczech, Czechach, Norwegii, Liechtensteinie, na Węgrzech, we Francji, na Słowacji czy na Islandii. Uruchomiliśmy także szeroko zakrojony projekt artystyczny i społeczny pod nazwą Pracownia Opowieści, który stanowi ważny punkt w programie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Przygotowujemy programy telewizyjne, filmy dokumentalne, książki i czasopisma, spektakle teatralne i scenariusze filmowe.
Towarzystwo jest członkiem sieci Fundacji im. A. Lindh, prowadzi też bieżącą współpracę z instytucjami z całej Europy, m.in. z Literaturhaus Zurich, Literaturhaus Rostock, ShortStory.EU, Literaturhaus Liechtenstein, Větrné mlýny, Home Théâtre, Hulapa film, Second Collective, Carpe Artem, Norsk Litteraturfestival czy Reykjavík UNESCO City of Literature. Realizując programy na terenie Polski i Europy pozyskaliśmy granty m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Biura Festiwalowego IMPART 2016, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Funduszu Wyszehradzkiego, Komisji Europejskiej w ramach Programu GRUNDTVIG oraz z mechanizmu finansowego EOG 2009-2014, European Cultural Foundation, Instytutu Ramona Llulla, baskijskiego Etxepare Institute, Icelandic Literature Centre, NORLA, Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Culture Ireland, Instytutu Camoesa i Ambasady Portugalii, Instytutu Goethego, Danish Arts Council.

Największym wydarzeniem artystycznym organizowanym przez TAK pozostaje Międzynarodowy Festiwal Opowiadania – wielowymiarowe święto krótkiej prozy, poświęcone promocji ambitnej książki, koncentrujące się na niebanalnej prezentacji form narracyjnych, badaniu oddziaływania literatury na inne dziedziny sztuki, prowokujące do interakcji pomiędzy autorami a publicznością, pozwalające na wymianę doświadczeń twórców polskich i zagranicznych. Ten konsekwentnie rozwijany od 2004 roku wrocławski festiwal aktywnie uczestniczy w dyskusjach o przemianach kulturowych i społecznych, podejmuje także próby odtworzenia więzi łączących literaturę z tradycją opowieści ustnej. Centralnym nurtem MFO są prezentacje opowiadań prowadzone przez autorów w językach oryginalnych, w unikalnej oprawie scenograficznej i z symultanicznym tłumaczeniem, czemu towarzyszą spotkania i warsztaty dla dzieci, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, konkurs na opowiadanie i tłumaczenie literackie, warsztaty pisarskie.
MFO prowadzi także działalność wydawniczą, której efektem są m.in. antologie tematyczne. Od roku 2006 prezesem Towarzystwa jest Marcin Hamkało.

Informacje o stowarzyszeniu: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
Rok założenia: 1999 KRS: 0000045825 NIP: 894-25-67-840
REGON: 931998437 Adres: ul. Hermanowska 6A, 54-314 Wrocław
tel. 533283928 e-mail: biuro@tak.net.pl

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
Rok założenia: 1999

KRS: 0000045825 NIP: 894-25-67-840
REGON: 931998437

Adres: ul. Hermanowska 6A, 54-314 Wrocław
tel. 533283928 e-mail: biuro@tak.net.pl