Działalność TAK w minionym roku

fav_tak-02Działalność TAK w 2014 roku ogniskowała się wokół organizacji dwóch dużych projektów kulturalnych: Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania i „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” oraz współorganizacji projektu MOVE w ramach Projektów Partnerskich GRUNDTVIGA, a także realizacji projektu „I’m never coming back again” w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.

10. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania
1-5 X 2014

Lista gości tegorocznej edycji: Han Kang (Korea), Philip Ó Ceallaigh (Irlandia), Iban Zaldua (Kraj Basków), Wioletta Grzegorzewska, Andrzej Sosnowski, Andrzej Stasiuk, Dorota Masłowska (Polska), Christine Glinski-Kauffman, Stefan Sprenger (oboje Liechtenstein), Mikkel Bugge, Laila Stien (oboje Norwegia), Halldór Armand Asgeirsson, Kristin Eiriksdottir, Thorarinn Eldjarn (Islandia), Janusz Rudnicki, Grażyna Plebanek, Marek Bieńczyk, Inga Iwasiów, Ziemowit Szczerek, Piotr Paziński (Polska).
Lista filmów, które pokazywane były na przeglądzie w ramach 10. MFO: „Amor”, „Powrót” (oba w reż. S. Mrożka), „Przy torze kolejowym” (reż. A. Brzozowski), „Granica” (reż. J. Lejtes oraz reż. J. Rybkowski), „Sobowtór” (reż. R. Ayoade), „Rozpacz” (reż. R. Fassbinder), „Opowiadanie” (reż. T. Solondz), „Pustynia tatarów” (reż. V. Zurlini), „Wiedźmy” (reż. N. Roeg).
Konkurs na najlepsze opowiadanie pod hasłem „Nowe marzy”. Jury w składzie Natasza Goerke, Marta Mizuro, Dariusz Sośnicki wybrało 21 najlepszych tekstów (z nadesłanych 450 zgłoszeń), których autorzy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach kreatywnego pisania odbywających się w październiku w ramach MFO. Opowiadania ukazały się w konkursowej antologii.
Ogłoszono konkurs translatorski, w którym do tłumaczenia zaproponowano opowiadania w sześciu językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, islandzkim, norweskim i koreańskim. Prace były oceniane przez sześciu jurorów (m.in. Michał Kłobukowski, Sława Lisiecka, Maria Gołębiewska-Bijak, Justyna Najbar-Miller, dr Marcin Kurek).

Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji

Projekt w partnerstwie z Literaturhaus Liechtenstein, Reykjavik UNESCO City of Literature (Islandia), Norsk Litteraturfestival (Norwegia). Realizowany w ramach programu “Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz ze środków krajowych.
W ramach projektu odbyły się: prezentacja tekstów, wydanie tekstów, spotkania z pisarzami, wystawy, warsztaty i konferencja menadżerów kultury.
Najważniejsze wydarzenia:
Liechtenstein. Główne spotkanie projektu w Schaan odbyło się 6 kwietnia, w TAK Theatre. Czytali kolejno: Janusz Rudnicki, Grażyna Plebanek, Christine Glinski-Kauffman i Stefan Sprenger.
Lillehammer, 21 maja 2014r. Autorzy byli przedstawiani krótko przez prowadzących – w kolejności: Inga Iwasiów (tekst pt. „Resztki”), Marek Bieńczyk („Albatros”), Mikkel Bugge („Wraki”) i Laila Stien („W drodze”). Po przedstawieniu przez krytyków wszyscy prozaicy czytali premierowe teksty, napisane specjalnie dla projektu „Transgresje”.
Reykjavik, 28.10, spotkanie w teatrze Iðnó. Ziemowit Szczerek – prezentacja, fragment opowiadania „Koniec świata chce się zbliżyć” czytany po polsku, przekład islandzki na slajdach; Halldór Armand Asgeirsson – fragment opowiadania „Serce narodu”; Piotr Paziński – fragment opowiadania „Wyprowadzka”; Kristín Eiríksdóttir – fragment opowiadania „Ziemia”; Þórarinn Eldjárn – fragment opowiadania „Czekając na Rola”.

Projekt MOVE (Programy Partnerskie GRUNDTVIGA)

W ramach projektu, którego TAK jest partnerem, w każdym z krajów / miast biorących udział, odbywają się spotkania szkoleniowe dla członków instytucji i osób dorosłych niezwiązanych formalnie z organizacjami. W roku 2014 TAK uczestniczył w spotkaniach w Berlinie, Lille, Brnie oraz we Wrocławiu.
Instytucje partnerskie: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji (Polska), Home Théâtre (Francja), Hulapa Film (Słowacja), Carpe Artem (Niemcy), Second Collective (Niemcy), Větrné mlýny (Czechy).
Pierwsze spotkanie – Wroclaw, luty 2014: sesja gotowania z Julienem Buccim i Marie Némo (Home Théâtre). W trakcie pierwszego spotkania stowarzyszenie TAK przedstawiło między innymi materiał wideo, część dłuższego filmu typu mockumentary, z udziałem Krzysztofa Niewrzędy i Poli Dwurnik. Po spotkaniach roboczych goście z zagranicy udali się na zorganizowane zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem. Hulapa Film zaprezentowała film pt. „Made in Ash” w reż. Ivety Grófovej.
Drugie spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, odbyło się w dniach 6-8 czerwca 2014r. w Berlinie. W programie znalazły się m.in. oprowadzenie po mieście śladami mniejszości etnicznych oraz bezdomnych, sesja gotowania, spotkanie w centrum kultury na Kreuzbergu, prezentacja projektu „Herzlich Willkommen!”.
Kolejne spotkania projektu odbyły się w dniach 27-29.06 i 30.07-1.08 w Brnie, stowarzyszenie reprezentowali Marta Mizuro i Jacek Bierut, którzy wystąpili w projekcie „Noc literatury”, a w projekcie „Miesiąc spotkań autorskich” udział wzięli inni członkowie stowarzyszenia.
We wrześniu reprezentanci TAK – Anna Herbut i Fabien Lede, wzięli udział w wydarzeniach projektu w Lille/Hellemes – były to między innymi dwujęzyczne czytanie poezji, sesja wspólnego gotowania, dyskusje projektowe i zwiedzanie industrialnej części miasta, pod przewodnictwem Petry Hlaváckovej (architekta) i Jean-Marie Arnaud Sancheza (aktora).
W grudniu odbyło się kolejne spotkanie we Wrocławiu, organizowane bezpośrednio przez TAK, w trakcie którego miały miejsce między innymi: zwiedzanie Wrocławskich Targów Dobrych Książek i spotkanie ze współorganizującymi je wolontariuszami, projekcje filmowe, koncert muzyki poważnej oraz konferencje projektowe.

I´m never coming back again – project współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, kwiecień – październik 2014

W ramach projektu powstał krótkometrażowy film, dokumentalna opowieść o artystach, którzy żyją i tworzą za granicą. Spotkaliśmy się w tym celu z przedstawicielami różnych dziedzin twórczości artystycznej mieszkających i pracujących aktywnie na tzw. emigracji. Poznaliśmy ich twórcze, społeczne i egzystencjalne doświadczenia; dowiedzieliśmy się, co ich zmotywowało do wyjazdu, w jaki sposób działają i żyją zagranicą. Rozmawialiśmy m.in. z mieszkającymi na stałe nie w swoim ojczystym kraju: trojgiem pisarzy, malarką i rzeźbiarzem oraz z poetą-performerem, który dopiero wyjazd rozważa. Ogółem zostało przeprowadzonych osiem takim rozmów, z których sześć znalazło się w finalnym materiale filmowym. Powstały w ten sposób film zaprezentowaliśmy w każdym z krajów V4 na specjalnie zorganizowanych pokazach:
Polska: 30/10/2014, 15:00
Księgarnia Hiszpańska, ul. Szajnochy 5, Wrocław
Słowacja: 31/10/2014, 19:00
Foaje, Štefánikova 16, 811 01 Bratysław
Czechy: 29/10/2014, 12:45
Masarykova univerzita, Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno, room C34
Węgry: 29/10/2014, 17:00
Slovak Institute, Budapest, VIII. Rakoczi ut 15.

***
Poza projektami międzynarodowymi Towarzystwo Aktywnej Komunikacji rozwija działalność wydawniczą. W 2014 roku oprócz dwóch antologii projektowych („Transgresje” pod redakcją Agnieszki Wolny-Hamkało, utwory autorów biorących udział w wydarzeniach projektu – m.in. Marek Bieńczyk, Inga Iwasiów, Grażyna Plebanek oraz „Nowe marzy” – pod redakcją Nataszy Goerke, Marty Mizuro i Dariusza Sośnickiego – z opowiadaniami wyróżnionych w konkursie MFO na najlepszą prozę) TAK pod marką Igloo (www.wigloo.pl) opublikowało tom wierszy Agnieszki Wolny-Hamkało „Występy gościnne”.

***
W 2014r. Towarzystwo Aktywnej Komunikacji było także polskim koordynatorem projektu „Flash Europa 28”. „Flash Europa 28” to skierowany do mieszkańców 28 krajów Unii Europejskiej konkurs na opowiadanie o długości do 500 słów. Zgłoszenia można było przesyłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres flash28@opowiadanie.org. Organizowany przez Delegaturę Unii Europejskiej w Pekinie oraz chińską organizację literacką The Bookworm konkurs ma na celu udostępnienie chińskim czytelnikom flash fiction (czyli bardzo krótkiej fikcji) tworzonej przez Europejczyków. Z każdego kraju członkowskiego zostało wybranych 5 opowiadań młodych autorów, które po przetłumaczeniu na chiński i angielski były rozpowszechniane na terenie Chin w mediach społecznościowych. Powstała również drukowana antologia zawierająca 140 najlepszych europejskich flash fiction. Uczestnicy otrzymali możliwość zaprezentowania swojej twórczości na arenie międzynarodowej i znaleźli się wśród najbardziej obiecujących młodych europejskich pisarzy. Chińscy odbiorcy przez 28 tygodni wirtualnie „przenosili się” do każdego z krajów UE, by poznawać go przez pryzmat krótkich opowiadań.