ogłoszenia

——————
25.08.2015
——————
OGŁOSZENIE POWTÓRNE – specjalista – prowadzący program wykładów

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje prowadzącego program wykładów z uczestnikami projektu w Polsce.

Wymagania:
- doświadczenie w prowadzeniu spotkań i dyskusji z zakresu literatury, sztuki, dziennikarstwa,
- doświadczenie zawodowe z zakresu dziennikarstwa lub krytyki literackiej,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opracowanie i poprowadzenie merytorycznego programu spotkań: 11 półtoragodzinnych spotkań z ekspertami z zakresu literatury, creative writing, dziennikarstwa, fotografii i sztuki, z młodzieżą w wieku 13 – 16 lat,
- realizacja opracowanego programu spotkań z młodzieżą w okresie wrzesień 2015 – styczeń 2016 w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą.

Współpracę na okres 1.09.2015 – 30.01.2016, nawiążemy z jedną osobą. Dokonując wyboru, Zleceniodawca weźmie pod uwagę doświadczenie oferentów oraz zaproponowaną przez nich cenę. Aby wziąć udział w postępowaniu, oferenci muszą spełnić wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Zgłoszenia zawierające CV oraz propozycję ceny brutto realizacji 1 godziny zajęć warsztatowych prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Nankiera 17 / pok. 103, Wrocław) najpóźniej do 28 sierpnia 2015.

——————
25.08.2015
——————
OGŁOSZENIE POWTÓRNE – nadzór merytoryczno-pedagogiczny na polską grupą projektową MPO

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje eksperta, któremu zleci nadzór merytoryczno-pedagogiczny nad grupą uczestników projektu w Polsce.

Wymagania:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą jako pedagog, nauczyciel języka polskiego lub sztuki,
- wykształcenie wyższe,
- wcześniejszy udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych;
- komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opieka pedagogiczna nad zajęciami z młodzieżą prowadzonymi w ramach realizacji projektu, zgodnie z opracowanym wcześniej planem;
- nadzór merytoryczno-pedagogiczny nad planami zajęć;
- utrzymywanie kontaktu z uczestnikami projektu (młodzieżą) i prowadzącymi;
- przekazywanie zamawiającemu informacji pedagogicznych na temat bieżącej realizacji zajęć warsztatowych, postępach uczestników, efektach zajęć;

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.09.2015 – 31.01.2016, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania oraz zaproponuje najniższą cenę wykonania zlecenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Nankiera 17 / pok. 103, Wrocław) najpóźniej do 28 sierpnia 2015.

——————
20.08.2015
——————
Ogłoszenie – specjalista – prowadzący program wykładów

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje prowadzącego program wykładów z uczestnikami projektu w Polsce.

Wymagania:
- doświadczenie w prowadzeniu spotkań i dyskusji z zakresu literatury, sztuki, dziennikarstwa,
- doświadczenie zawodowe z zakresu dziennikarstwa lub krytyki literackiej,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opracowanie i poprowadzenie merytorycznego programu spotkań: 11 półtoragodzinnych spotkań z ekspertami z zakresu literatury, creative writing, dziennikarstwa, fotografii i sztuki, z młodzieżą w wieku 13 – 16 lat,
- realizacja opracowanego programu spotkań z młodzieżą w okresie wrzesień 2015 – styczeń 2016 w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą.

Współpracę na okres 1.09.2015 – 30.01.2016, nawiążemy z jedną osobą. Dokonując wyboru, Zleceniodawca weźmie pod uwagę doświadczenie oferentów oraz zaproponowaną przez nich cenę. Aby wziąć udział w postępowaniu, oferenci muszą spełnić wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Zgłoszenia zawierające CV oraz propozycję ceny brutto realizacji 1 godziny zajęć warsztatowych prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Nankiera 17 / pok. 103, Wrocław) najpóźniej do 24 sierpnia 2015.

——————
20.08.2015
——————
Ogłoszenie – nadzór merytoryczno-pedagogiczny na polską grupą projektową MPO

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje eksperta, któremu zleci nadzór merytoryczno-pedagogiczny nad grupą uczestników projektu w Polsce.

Wymagania:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą jako pedagog, nauczyciel języka polskiego lub sztuki,
- wykształcenie wyższe,
- wcześniejszy udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych;
- komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opieka pedagogiczna nad zajęciami z młodzieżą prowadzonymi w ramach realizacji projektu, zgodnie z opracowanym wcześniej planem;
- nadzór merytoryczno-pedagogiczny nad planami zajęć;
- utrzymywanie kontaktu z uczestnikami projektu (młodzieżą) i prowadzącymi;
- przekazywanie zamawiającemu informacji pedagogicznych na temat bieżącej realizacji zajęć warsztatowych, postępach uczestników, efektach zajęć;

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.09.2015 – 31.01.2016, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania oraz zaproponuje najniższą cenę wykonania zlecenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Nankiera 17 / pok. 103, Wrocław) najpóźniej do 24 sierpnia 2015.

——————
14.08.2015
——————

OGŁOSZENIE POWTÓRNE – specjalista – literatura

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje dwóch specjalistów ds. literatury, którzy przeprowadzą warsztaty literackie z uczestnikami projektu w Polsce.

Wymagania:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu literatury, dziennikarstwa, creative writing,
- publikacje własne w liczbie co najmniej 10 artykułów publicystycznych lub naukowych z ww. dziedzin;
- doświadczenie zawodowe z zakresu dziennikarstwa lub krytyki literackiej (co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy mediach i/ lub szkolnictwie wyższym),
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opracowanie przy udziale Zleceniodawcy merytorycznego programu zajęć warsztatowych z zakresu literatury i creative writing z młodzieżą w wieku 13 – 16 lat w wymiarze 33 godzin,
- realizacja programu zajęć z młodzieżą w okresie wrzesień 2015 – styczeń 2016 w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą,
- prowadzenie nadzoru merytorycznego z zakresu literatury nad powierzoną grupą warsztatową
- nadzór nad pracami literackimi powstającymi w ramach warsztatów (redakcja);
- współtworzenie publikacji podsumowującej projekt w porozumieniu ze Zleceniodawcą

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.09.2015 – 30.01.2016, nawiążemy z dwiema osobami. Dokonując wyboru, Zleceniodawca weźmie pod uwagę doświadczenie oferentów oraz zaproponowaną przez nich cenę. Aby wziąć udział w postępowaniu, oferenci muszą spełnić wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Liczba godzin realizacji zajęć warsztatowych może ulec zmianie.

Zgłoszenia zawierające CV oraz propozycję ceny brutto realizacji 1 godziny zajęć warsztatowych prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Nankiera 17 / pok. 103, Wrocław) najpóźniej do 18 sierpnia 2015.

——————
14.08.2015
——————

OGŁOSZENIE POWTÓRNE – specjalista – fotografia

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje dwóch specjalistów ds. fotografii, którzy przeprowadzą warsztaty fotograficzne z uczestnikami projektu w Polsce.

Wymagania:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu fotografii
- doświadczenie zawodowe z zakresu fotografii (co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako fotograf lub/i fotoreporter),
- publikacje w prasie i/lub wydawnictwach branżowych;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
- komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opracowanie przy udziale Zleceniodawcy merytorycznego programu zajęć warsztatowych z zakresu fotografii z młodzieżą w wieku 13 – 16 lat, w wymiarze 33 godzin,
- realizacja programu zajęć z młodzieżą w okresie wrzesień 2015 – styczeń 2016 w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą,
- prowadzenie nadzoru merytorycznego z zakresu fotografii nad powierzoną grupą warsztatową
- nadzór nad pracami fotograficznymi powstającymi w ramach warsztatów;
- współtworzenie publikacji podsumowującej projekt w porozumieniu ze Zleceniodawcą

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.09.2015 – 30.01.2016, nawiążemy z dwiema osobami. Dokonując wyboru, Zleceniodawca weźmie pod uwagę doświadczenie oferentów oraz zaproponowaną przez nich cenę. Aby wziąć udział w postępowaniu, oferenci muszą spełnić wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Liczba godzin realizacji zajęć warsztatowych może ulec zmianie.

Zgłoszenia zawierające CV oraz propozycję ceny brutto realizacji 1 godziny zajęć warsztatowych prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Nankiera 17 / pok. 103, Wrocław) najpóźniej do 18 sierpnia 2015.

——————
10.08.2015
——————

Ogłoszenie – specjalista – literatura

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje dwóch specjalistów ds. literatury, którzy przeprowadzą warsztaty literackie z uczestnikami projektu w Polsce.

Wymagania:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu literatury, dziennikarstwa, creative writing,
- publikacje własne w liczbie co najmniej 10 artykułów publicystycznych lub naukowych z ww. dziedzin;
- doświadczenie zawodowe z zakresu dziennikarstwa lub krytyki literackiej (co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy mediach i/ lub szkolnictwie wyższym),
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opracowanie przy udziale Zleceniodawcy merytorycznego programu zajęć warsztatowych z zakresu literatury i creative writing z młodzieżą w wieku 13 – 16 lat w wymiarze 33 godzin,
- realizacja programu zajęć z młodzieżą w okresie wrzesień 2015 – styczeń 2016 w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą,
- prowadzenie nadzoru merytorycznego z zakresu literatury nad powierzoną grupą warsztatową
- nadzór nad pracami literackimi powstającymi w ramach warsztatów (redakcja);
- współtworzenie publikacji podsumowującej projekt w porozumieniu ze Zleceniodawcą

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.09.2015 – 30.01.2016, nawiążemy z dwiema osobami. Dokonując wyboru, Zleceniodawca weźmie pod uwagę doświadczenie oferentów oraz zaproponowaną przez nich cenę. Aby wziąć udział w postępowaniu, oferenci muszą spełnić wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Liczba godzin realizacji zajęć warsztatowych może ulec zmianie.

Zgłoszenia zawierające CV oraz propozycję ceny brutto realizacji 1 godziny zajęć warsztatowych prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Nankiera 17 / pok. 103, Wrocław) najpóźniej do 13 sierpnia 2015.

——————
10.08.2015
——————

Ogłoszenie – specjalista – fotografia

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje dwóch specjalistów ds. fotografii, którzy przeprowadzą warsztaty fotograficzne z uczestnikami projektu w Polsce.

Wymagania:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu fotografii
- doświadczenie zawodowe z zakresu fotografii (co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako fotograf lub/i fotoreporter),
- publikacje w prasie i/lub wydawnictwach branżowych;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
- komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opracowanie przy udziale Zleceniodawcy merytorycznego programu zajęć warsztatowych z zakresu fotografii z młodzieżą w wieku 13 – 16 lat, w wymiarze 33 godzin,
- realizacja programu zajęć z młodzieżą w okresie wrzesień 2015 – styczeń 2016 w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą,
- prowadzenie nadzoru merytorycznego z zakresu fotografii nad powierzoną grupą warsztatową
- nadzór nad pracami fotograficznymi powstającymi w ramach warsztatów;
- współtworzenie publikacji podsumowującej projekt w porozumieniu ze Zleceniodawcą

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.09.2015 – 30.01.2016, nawiążemy z dwiema osobami. Dokonując wyboru, Zleceniodawca weźmie pod uwagę doświadczenie oferentów oraz zaproponowaną przez nich cenę. Aby wziąć udział w postępowaniu, oferenci muszą spełnić wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Liczba godzin realizacji zajęć warsztatowych może ulec zmianie.

Zgłoszenia zawierające CV oraz propozycję ceny brutto realizacji 1 godziny zajęć warsztatowych prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Nankiera 17 / pok. 103, Wrocław) najpóźniej do 13 sierpnia 2015.

——————
25.05.2015
——————
OGŁOSZENIE POWTÓRNE – Koordynator projektu MPO

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje Koordynatora Projektu.

Wymagania:
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych projektów kulturalnych o budżetach przekraczających 100 tys. zł rocznie,
- wykształcenie wyższe
- dobra znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- zarządzanie projektem i koordynacja jego działań zgodnie z opracowanym wcześniej planem realizacji projektu;
- koordynacja logistyki, administracji i finansów projektu;
- utrzymywanie kontaktu z partnerami i uczestnikami projektu;
- opracowanie niezbędnych raportów końcowych i sprawozdań cząstkowych;
- przygotowywanie dokumentacji bieżącej zgodnie z wytycznymi projektu.

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.06.2015 – 30.04.2016, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania oraz zaproponuje najniższą cenę wykonania zlecenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 28 maja 2015.

——————
25.05.2015
——————
OGŁOSZENIE POWTÓRNE – nadzór merytoryczny na polską grupą projektową MPO

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje eksperta, któremu zleci nadzór merytoryczny nad grupą uczestników projektu w Polsce.

Wymagania:
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w koordynacji merytorycznej zajęć warsztatowych z zakresu literatury, creative writing, sztuk wizualnych,
- wykształcenie wyższe,
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opieka merytoryczna nad zajęciami z młodzieżą prowadzonymi w ramach realizacji projektu, zgodnie z opracowanym wcześniej planem;
- nadzór merytoryczny nad prowadzącymi zajęcia – opracowanie planu zajęć;
- utrzymywanie kontaktu z uczestnikami projektu (młodzieżą) i prowadzącymi;
- opracowanie informacji merytorycznych na temat bieżącej realizacji zajęć warsztatowych, postępach uczestników, efektach zajęć;

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.06.2015 – 31.03.2016, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania oraz zaproponuje najniższą cenę wykonania zlecenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 28 maja 2015.

——————
19.05.2015
——————
Ogłoszenie – Koordynator projektu MPO

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje Koordynatora Projektu.

Wymagania:
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych projektów kulturalnych o budżetach przekraczających 100 tys. zł rocznie,
- wykształcenie wyższe
- dobra znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- zarządzanie projektem i koordynacja jego działań zgodnie z opracowanym wcześniej planem realizacji projektu;
- koordynacja logistyki, administracji i finansów projektu;
- utrzymywanie kontaktu z partnerami i uczestnikami projektu;
- opracowanie niezbędnych raportów końcowych i sprawozdań cząstkowych;
- przygotowywanie dokumentacji bieżącej zgodnie z wytycznymi projektu.

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.06.2015 – 30.04.2016, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania oraz zaproponuje najniższą cenę wykonania zlecenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 24 maja 2015.

——————
19.05.2015
——————
Ogłoszenie – nadzór merytoryczny na polską grupą projektową MPO

W związku z realizowanym projektem „Młodzieżowa Pracownia Opowieści” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje eksperta, któremu zleci nadzór merytoryczny nad grupą uczestników projektu w Polsce.

Wymagania:
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w koordynacji merytorycznej zajęć warsztatowych z zakresu literatury, creative writing, sztuk wizualnych,
- wykształcenie wyższe,
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie,
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:
- opieka merytoryczna nad zajęciami z młodzieżą prowadzonymi w ramach realizacji projektu, zgodnie z opracowanym wcześniej planem;
- nadzór merytoryczny nad prowadzącymi zajęcia – opracowanie planu zajęć;
- utrzymywanie kontaktu z uczestnikami projektu (młodzieżą) i prowadzącymi;
- opracowanie informacji merytorycznych na temat bieżącej realizacji zajęć warsztatowych, postępach uczestników, efektach zajęć;

Współpracę, w formie umowy zlecenia na okres 1.06.2015 – 31.03.2016, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania oraz zaproponuje najniższą cenę wykonania zlecenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 24 maja 2015.

——————
25.11.2014
——————
OGŁOSZENIE POWTÓRNE – KONFERENCJA PRASOWA

W związku z realizowanym w programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług specjalistycznych z zakresu Public Relations i promocji Projektu dotyczących:
- Przygotowania i przeprowadzenia w grudniu 2014 konferencji prasowej podsumowującej projekt, w tym: wynajęcie sali we Wrocławiu na minimum 20 osób z nagłośnieniem i systemem prezentacji wideo, przygotowania (montażu) prezentacji audiowizualnej z wykorzystaniem materiałów filmowych i fotograficznych dokumentujących projekt (dostarcza zamawiający), z tłumaczeniem na j. angielski, wydrukiem materiałów prasowych dla dziennikarzy (20 zestawów), wydrukiem płyty DVD (20 egzemplarzy), przygotowanie oraz dystrybucja odpowiednich mailingów oraz komunikatów na potrzeby mediów społecznościowych, zaproszenie przedstawicieli mediów oraz poprowadzenie konferencji.

Od zgłaszających się oferentów (osób lub firm) wymagane będą łącznie:

– wiedzy z zakresu PR, promocji, marketingu, kontaktów z mediami
– doświadczenia przy organizacji minimum dwóch projektów kulturalno-artystycznych, które obejmowały: pokazy filmowe, prezentacje literackie, publikacje książkowe, rejestracje audiowizualne, wystawy
– znajomości rynku i specyfiki mediów lokalnych i ogólnopolskich
– samodzielności i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań
– wykazania się współpracą przy produkcji minimum trzech międzynarodowych projektów literackich o budżecie minimum 50 tys. złotych, w których skład wchodziły kampanie reklamowe realizowane w mediach analogowych i elektronicznych.
– udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu profili społecznościowych instytucji/wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym minimum profili w formacie fb.com, Twitter, G+
– wykazanie się doświadczeniem przy organizacji minimum dwóch projektów kulturalno-artystycznych, które obejmowały: pokazy filmowe, prezentacje literackie, publikacje książkowe, rejestracje audiowizualne, wystawy.

Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do 15.12.2014.
Współpracę, nawiążemy z osobą lub firmą, która zaproponuje za wykonanie ww. usługi najniższą cenę oraz spełnia wyżej wymienione wymagania.
Skontaktujemy się z wybranymi oferentami.
Oferty zawierające dane oferenta, cenę oraz opis doświadczenia oferenta prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 28 listopada 2014.

——————
19.11.2014
——————
OGŁOSZENIE – KONFERENCJA PRASOWA

W związku z realizowanym w programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług specjalistycznych z zakresu Public Relations i promocji Projektu dotyczących:
- Przygotowania i przeprowadzenia w grudniu 2014 konferencji prasowej podsumowującej projekt, w tym: wynajęcie sali we Wrocławiu na minimum 20 osób z nagłośnieniem i systemem prezentacji wideo, przygotowania (montażu) prezentacji audiowizualnej z wykorzystaniem materiałów filmowych i fotograficznych dokumentujących projekt (dostarcza zamawiający), z tłumaczeniem na j. angielski, wydrukiem materiałów prasowych dla dziennikarzy (20 zestawów), wydrukiem płyty DVD (20 egzemplarzy), przygotowanie oraz dystrybucja odpowiednich mailingów oraz komunikatów na potrzeby mediów społecznościowych, zaproszenie przedstawicieli mediów oraz poprowadzenie konferencji.

Od zgłaszających się oferentów (osób lub firm) wymagane będą łącznie:

– wiedzy z zakresu PR, promocji, marketingu, kontaktów z mediami
– doświadczenia przy organizacji minimum dwóch projektów kulturalno-artystycznych, które obejmowały: pokazy filmowe, prezentacje literackie, publikacje książkowe, rejestracje audiowizualne, wystawy
– znajomości rynku i specyfiki mediów lokalnych i ogólnopolskich
– samodzielności i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań
– wykazania się współpracą przy produkcji minimum trzech międzynarodowych projektów literackich o budżecie minimum 50 tys. złotych, w których skład wchodziły kampanie reklamowe realizowane w mediach analogowych i elektronicznych.
– udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu profili społecznościowych instytucji/wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym minimum profili w formacie fb.com, Twitter, G+
– wykazanie się doświadczeniem przy organizacji minimum dwóch projektów kulturalno-artystycznych, które obejmowały: pokazy filmowe, prezentacje literackie, publikacje książkowe, rejestracje audiowizualne, wystawy.

Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do 15.12.2014.
Współpracę, nawiążemy z osobą lub firmą, która zaproponuje za wykonanie ww. usługi najniższą cenę oraz spełnia wyżej wymienione wymagania.
Skontaktujemy się z wybranymi oferentami.
Oferty zawierające dane oferenta, cenę oraz opis doświadczenia oferenta prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 24 listopada 2014.

——————
3.11.2014
——————
OGŁOSZENIE POWTÓRNE – Public Relations (1)

W związku z realizowanym w programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług specjalistycznych z zakresu Public Relations i promocji Projektu dotyczących:
- Skompletowania dokumentacji dot. odbioru medialnego Projektu, analizy recepcji medialnej, ewaluacji kampanii promocyjnej projektu TRANSGRESJE w Polsce, Norwegii, na Islandii i w Liechtensteinie.
- Opracowanie Raportu nt. Recepcji Projektu TRANSGRESJE w formie dokumentu (.doc) i prezentacji (.ppt) o objętości minimum 20 stron / 12 slajdów.
Od zgłaszających się oferentów wymagane będą łącznie:
– udokumentowane doświadczenie w obsłudze PR minimum trzech międzynarodowych projektów literackich, w tym co najmniej dwóch o budżecie powyżej 200 tys. zł
– udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu profili społecznościowych instytucji/wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym minimum profili w formacie fb.com, Twitter, G+
– wykazanie się doświadczeniem przy organizacji minimum dwóch projektów kulturalno-artystycznych, które obejmowały: pokazy filmowe, prezentacje literackie, publikacje książkowe, rejestracje audiowizualne, wystawy
– wykształcenie wyższe kierunkowe (dziennikarstwo, public relations lub równoważne).
Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do 15.12.2014.
Współpracę, nawiążemy z osobą lub firmą, która zaproponuje za wykonanie ww. usługi najniższą cenę oraz spełnia wyżej wymienione wymagania.
Skontaktujemy się z wybranymi oferentami.
Oferty zawierające dane oferenta, cenę oraz opis doświadczenia oferenta prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 6 listopada 2014.

——————
3.11.2014
——————
OGŁOSZENIE POWTÓRNE – Public Relations (2)

W związku z realizowanym w programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług specjalistycznych z zakresu Public Relations i promocji Projektu dotyczących:
- Przeprowadzenia badań ankietowych dot. realizacji Projektu z udziałem minimum 30 uczestników projektu z Polski i z zagranicy, analizy danych i opracowania raportu z badań zawierającego propozycje sugerowanych rozwiązań dot. kampanii reklamowej podsumowującej projekt
- Opracowania mediaplanu kampanii promocyjnej podsumowującej Projekt z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych.
Od zgłaszających się oferentów wymagamy:
– wykształcenia wyższego w zakresie nauk społecznych (socjologia lub pokrewne)
– doświadczenia przy organizacji minimum dwóch projektów kulturalno-artystycznych, które obejmowały: pokazy filmowe, prezentacje literackie, publikacje książkowe, rejestracje audiowizualne, wystawy
– wiedzy z zakresu PR, promocji, marketingu, kontaktów z mediami,
– znajomości rynku i specyfiki mediów lokalnych i ogólnopolskich,
– samodzielności i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,
– wykazania się współpracą przy produkcji minimum trzech międzynarodowych projektów literackich o budżecie minimum 50 tys. złotych, w których skład wchodziły kampanie reklamowe realizowane w mediach analogowych i elektronicznych.
Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do 30.11.2014
Współpracę, nawiążemy z osobą lub firmą, która zaproponuje za wykonanie ww. usługi najniższą cenę oraz spełnia wyżej wymienione wymagania i zaproponuje najbardziej kompleksową i profesjonalną formę realizacji prac .
Skontaktujemy się z wybranymi oferentami.
Oferty zawierające dane oferenta, cenę oraz opis doświadczenia oferenta prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 6 listopada 2014.

——————
28.10.2014
——————
Ogłoszenie – Public Relations (1)

W związku z realizowanym w programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług specjalistycznych z zakresu Public Relations i promocji Projektu dotyczących:
- Skompletowania dokumentacji dot. odbioru medialnego Projektu, analizy recepcji medialnej, ewaluacji kampanii promocyjnej projektu TRANSGRESJE w Polsce, Norwegii, na Islandii i w Liechtensteinie.
- Opracowanie Raportu nt. Recepcji Projektu TRANSGRESJE w formie dokumentu (.doc) i prezentacji (.ppt) o objętości minimum 20 stron / 12 slajdów.
Od zgłaszających się oferentów wymagane będą łącznie:
– udokumentowane doświadczenie w obsłudze PR minimum trzech międzynarodowych projektów literackich, w tym co najmniej dwóch o budżecie powyżej 200 tys. zł
– udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu profili społecznościowych instytucji/wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym minimum profili w formacie fb.com, Twitter, G+
– wykazanie się doświadczeniem przy organizacji minimum dwóch projektów kulturalno-artystycznych, które obejmowały: pokazy filmowe, prezentacje literackie, publikacje książkowe, rejestracje audiowizualne, wystawy
– wykształcenie wyższe kierunkowe (dziennikarstwo, public relations lub równoważne).
Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do 15.12.2014.
Współpracę, nawiążemy z osobą lub firmą, która zaproponuje za wykonanie ww. usługi najniższą cenę oraz spełnia wyżej wymienione wymagania.
Skontaktujemy się z wybranymi oferentami.
Oferty zawierające dane oferenta, cenę oraz opis doświadczenia oferenta prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 31 października 2014.

——————
28.10.2014
——————
Ogłoszenie – Public Relations (2)

W związku z realizowanym w programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług specjalistycznych z zakresu Public Relations i promocji Projektu dotyczących:
- Przeprowadzenia badań ankietowych dot. realizacji Projektu z udziałem minimum 30 uczestników projektu z Polski i z zagranicy, analizy danych i opracowania raportu z badań zawierającego propozycje sugerowanych rozwiązań dot. kampanii reklamowej podsumowującej projekt
- Opracowania mediaplanu kampanii promocyjnej podsumowującej Projekt z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych.
Od zgłaszających się oferentów wymagamy:
– wykształcenia wyższego w zakresie nauk społecznych (socjologia lub pokrewne)
– doświadczenia przy organizacji minimum dwóch projektów kulturalno-artystycznych, które obejmowały: pokazy filmowe, prezentacje literackie, publikacje książkowe, rejestracje audiowizualne, wystawy
– wiedzy z zakresu PR, promocji, marketingu, kontaktów z mediami,
– znajomości rynku i specyfiki mediów lokalnych i ogólnopolskich,
– samodzielności i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,
– wykazania się współpracą przy produkcji minimum trzech międzynarodowych projektów literackich o budżecie minimum 50 tys. złotych, w których skład wchodziły kampanie reklamowe realizowane w mediach analogowych i elektronicznych.
Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do 30.11.2014
Współpracę, nawiążemy z osobą lub firmą, która zaproponuje za wykonanie ww. usługi najniższą cenę oraz spełnia wyżej wymienione wymagania i zaproponuje najbardziej kompleksową i profesjonalną formę realizacji prac .
Skontaktujemy się z wybranymi oferentami.
Oferty zawierające dane oferenta, cenę oraz opis doświadczenia oferenta prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 31 października 2014.

——————
26.09.2014
——————

Ogłoszenie powtórne – dokumentacja fotograficzna wydarzeń projektu w Islandii

W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji fotograficznej wydarzeń Projektu w Reykjaviku w Islandii w dniu 28 października 2014.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca i wydarzenia, które będą musiały zostać sfotografowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wykonanych zdjęć (co najmniej 200 zdjęć).

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane zlecenie, w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będzie podlegało one końcowej akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca pokryje koszty podróży na miejsce wydarzeń ze środków własnych, koszty noclegu Wykonawcy (27-29.10.2014) pokryje Zamawiający.

Oferty na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 3.10.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego, listę sprzętu fotograficznego, którym zostanie wykonane zlecenie oraz opis doświadczenia oferenta.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę cenę, jakość sprzętu, którym dysponuje oferent i doświadczenie oferenta.

——————
19.09.2014
——————
Ogłoszenie powtórne – dokumentacja fotograficzna wydarzeń projektu w Polsce
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji fotograficznej wydarzeń Projektu we Wrocławiu w dniach 1-5 października 2014.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca i wydarzenia, które będą musiały zostać sfotografowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego: co najmniej 15 wydarzeń w trzech miejscach miasta.

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wykonanych zdjęć (co najmniej 300 zdjęć).

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane zlecenie, w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będzie podlegało one końcowej akceptacji Zamawiającego.

Oferty na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 26.09.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego, listę sprzętu fotograficznego, którym zostanie wykonane zlecenie oraz opis doświadczenia oferenta.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę cenę, jakość sprzętu, którym dysponuje oferent i doświadczenie oferenta.

——————

18.09.2014

——————

Ogłoszenie – dokumentacja fotograficzna wydarzeń projektu w Islandii

W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji fotograficznej wydarzeń Projektu w Reykjaviku w Islandii w dniu 28  października 2014.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca i wydarzenia, które będą musiały zostać sfotografowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wykonanych zdjęć (co najmniej 200 zdjęć).

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane zlecenie, w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będzie podlegało one końcowej akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca pokryje koszty podróży na miejsce wydarzeń ze środków własnych, koszty noclegu Wykonawcy (27-29.10.2014) pokryje Zamawiający.

Oferty na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 25.09.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego, listę sprzętu fotograficznego, którym zostanie wykonane zlecenie oraz opis doświadczenia oferenta.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę cenę, jakość sprzętu, którym dysponuje oferent i doświadczenie oferenta.

——————
11.09.2014
——————
Ogłoszenie – dokumentacja fotograficzna wydarzeń projektu w Polsce
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji fotograficznej wydarzeń Projektu we Wrocławiu w dniach 1-5 października 2014.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca i wydarzenia, które będą musiały zostać sfotografowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego: co najmniej 15 wydarzeń w trzech miejscach miasta.

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wykonanych zdjęć (co najmniej 300 zdjęć).

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane zlecenie, w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będzie podlegało one końcowej akceptacji Zamawiającego.

Oferty na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 18.09.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego, listę sprzętu fotograficznego, którym zostanie wykonane zlecenie oraz opis doświadczenia oferenta.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę cenę, jakość sprzętu, którym dysponuje oferent i doświadczenie oferenta.

——————

10.07.2014
——————

Ogłoszenie powtórne – tłumaczenie tekstów literackich z języka islandzkiego na język polski
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi tłumaczenia dwóch tekstów literackich z języka islandzkiego na język polski.

Zgłaszający się oferenci muszą zapewnić:
- autorski przekład/tłumaczenie dwóch tekstów literackich o łącznej długości 43 tysięcy znaków ze spacjami z języka islandzkiego na język polski dostarczonych przez Zamawiającego
- przekazanie zamawiającemu majątkowych praw autorskich i prawa własności do opisanych tłumaczeń oraz do innych opracowań autorskich przyjętych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przenosi ww. prawa bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także na wszystkie znane pola eksploatacji, łącznie z przekazaniem wyłączności na wykonywanie praw zależnych.
Współpracę nawiążemy z firmą lub osobą, która dotychczas opublikowała (drukiem) minimum jedno tłumaczenie literackie z jęz. islandzkiego na język polski. Dodatkowo kryterium wyboru będzie cena zaproponowana przez oferenta.

Wyżej opisane tłumaczenie należy dostarczyć zamawiającemu w terminie do 31.07.2014
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 17 lipca 2014.

——————
2.07.2014
——————

Ogłoszenie – tłumaczenie tekstów literackich z języka islandzkiego na język polski
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi tłumaczenia dwóch tekstów literackich z języka islandzkiego na język polski.

Zgłaszający się oferenci muszą zapewnić:
- autorski przekład/tłumaczenie dwóch tekstów literackich o łącznej długości 43 tysięcy znaków ze spacjami z języka islandzkiego na język polski dostarczonych przez Zamawiającego
- przekazanie zamawiającemu majątkowych praw autorskich i prawa własności do opisanych tłumaczeń oraz do innych opracowań autorskich przyjętych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przenosi ww. prawa bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także na wszystkie znane pola eksploatacji, łącznie z przekazaniem wyłączności na wykonywanie praw zależnych.
Współpracę nawiążemy z firmą lub osobą, która dotychczas opublikowała (drukiem) minimum jedno tłumaczenie literackie z jęz. islandzkiego na język polski. Dodatkowo kryterium wyboru będzie cena zaproponowana przez oferenta.

Wyżej opisane tłumaczenie należy dostarczyć zamawiającemu w terminie do 31.07.2014
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 9 lipca 2014.

——————
14.04.2014
——————-
Ogłoszenie – specjalista ds. PR
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług specjalistycznych z zakresu Public Relations i promocji Projektu w terminie 15.05.2014 – 30.10.2014
Od zgłaszających się oferentów wymagamy:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• doświadczenie w pracy przy projektach kulturalnych i artystycznych;
• zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
• wiedza z zakresu PR, promocji, marketingu, kontaktów z mediami;,
• znajomość rynku i specyfiki mediów lokalnych i ogólnopolskich,
• samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań.

Do zakresu obowiązków specjalisty ds. public relations i promocji będzie należeć:
• tworzenie i wdrażanie strategii wizerunkowej;
• współpraca z mediami;
• organizacja konferencji prasowych;
• przygotowanie materiałów dla mediów, umów partnerskich;
• pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami medialnymi, sponsorami.

Współpracę, w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania i jej kwalifikacje będą zgodne z profilem działalności Zamawiającego.
Skontaktujemy się z wybranymi oferentami.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 30 kwietnia 2014.

——————
17.03.2014
——————
Ogłoszenie powtórne – dokumentacja fotograficzna wydarzeń
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji fotograficznej następujących wydarzeń:
1. Prezentacji literackich w Liechtensteinie w Schaan w dniach 5-6.04.2014
2. Prezentacji literackich w Norwegii w Lillehammer w dniu 21.05.2014

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wykonanych zdjęć.

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane dzieła w ramach umowy o dzieło, w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będą podlegały one końcowej akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający zorganizuje i opłaci Wykonawcy transport i nocleg niezbędny do celu realizacji zawartej umowy.

Oferty cenowe na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 23.03.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę brutto wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod najniższą cenę uwagę najniższą cenę i doświadczenie oferenta.

—————–
14.03.2014
—————-

Ogłoszenie powtórne – usługi graficzne i filmowe
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania:

1. Usługi zaprojektowania materiałów promocyjnych projektu:
Zaprojektowania wraz z przekazaniem praw majątkowych i zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do projektu i składu DTP z materiałów graficznych i tekstów przekazanych przez zamawiającego wymagać będą następujące materiały promocyjne:
- plakat promocyjny (A3) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Liechtensteinie w j. niemieckim;
- plakat promocyjny (A3) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Norwegii w j. norweskim;
- plakat promocyjny (A3-B1) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Islandii w j. islandzkim;
- plakat promocyjny (B1) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Polsce w j. polskim;
- ulotka promocyjna (format zostanie ustalony) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Polsce w j. polskim.
2. Usługi przygotowania i składu katalogu dla partnerów projektu:
Zaprojektowania wraz z przekazaniem praw majątkowych i zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do projektu i składu DTP z materiałów graficznych i tekstów przekazanych przez zamawiającego wymagać będą:
- katalog (format: mapa składana 45x45cm do 15x15cm) projektu dotyczący wydarzeń projektu Liechtensteinie w j. niemieckim;
- katalog (format: mapa składana 45x45cm do 15x15cm) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Norwegii w j. norweskim;
- katalog (format: mapa składana 45x45cm do 15x15cm) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Islandii w j. islandzkim;
3. Przygotowania i składu antologii:
Zaprojektowania wraz z przekazaniem praw majątkowych i zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do projektu i składu DTP z materiałów graficznych i tekstów przekazanych przez zamawiającego wymagać będzie antologia tekstów literackich składająca się z około 240 stron i okładki.
4. Usługa produkcji filmu promocyjnego projektu:
Film promocyjny projektu długości co najmniej 5minut, musi zostać wyprodukowany na podstawie scenariusza przedstawionego przez zamawiającego, a na jego produkcję składać powinny się co najmniej:
- dwa dni zdjęciowe;
- zapewnienie następujących osób obsługi technicznej: operator kamery, reżyser, dźwiękowiec;
- zapewnienie co najmniej 2 aktorów
- wykonanie zdjęć w formacie 1920×1080, 25klatek/s, format plików mov w kompresji mg4//avc;
- wykonanie elementów graficznych 2D i 3D
- udźwiękowienie filmu (w tym muzyka, lektor, postsynchrony)
Wykonawca musi przekazać zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do filmu oraz prawa do wykorzystania wizerunku osób w nim występujących.
Oferty cenowe na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 20.03.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)
Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę brutto (z VAT) wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego, oraz opis doświadczenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych elementów (np. zmiany formatów materiałów promocyjnych i katalogów, zmniejszenia ilości stron antologii, skrócenia długości filmu itp.) na etapie produkcji.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę zaproponowaną cenę oraz doświadczenie wykonawcy.

——————
10.03.2014
—————–

Ogłoszenie – dokumentacja fotograficzna wydarzeń
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji fotograficznej następujących wydarzeń:
1. Prezentacji literackich w Liechtensteinie w Schaan w dniach 5-6.04.2014
2. Prezentacji literackich w Norwegii w Lillehammer w dniu 21.05.2014

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wykonanych zdjęć.

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane dzieła w ramach umowy o dzieło, w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będą podlegały one końcowej akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający zorganizuje i opłaci Wykonawcy transport i nocleg niezbędny do celu realizacji zawartej umowy.

Oferty cenowe na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 16.03.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę brutto wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod najniższą cenę uwagę najniższą cenę i doświadczenie oferenta.

—————-
7.03.2014
——————

Ogłoszenie – usługi graficzne i filmowe
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania:

1. Usługi zaprojektowania materiałów promocyjnych projektu:
Zaprojektowania wraz z przekazaniem praw majątkowych i zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do projektu i składu DTP z materiałów graficznych i tekstów przekazanych przez zamawiającego wymagać będą następujące materiały promocyjne:
- plakat promocyjny (A3) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Liechtensteinie w j. niemieckim;
- plakat promocyjny (A3) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Norwegii w j. norweskim;
- plakat promocyjny (A3-B1) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Islandii w j. islandzkim;
- plakat promocyjny (B1) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Polsce w j. polskim;
- ulotka promocyjna (format zostanie ustalony) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Polsce w j. polskim.
2. Usługi przygotowania i składu katalogu dla partnerów projektu:
Zaprojektowania wraz z przekazaniem praw majątkowych i zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do projektu i składu DTP z materiałów graficznych i tekstów przekazanych przez zamawiającego wymagać będą:
- katalog (format: mapa składana 45x45cm do 15x15cm) projektu dotyczący wydarzeń projektu Liechtensteinie w j. niemieckim;
- katalog (format: mapa składana 45x45cm do 15x15cm) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Norwegii w j. norweskim;
- katalog (format: mapa składana 45x45cm do 15x15cm) projektu dotyczący wydarzeń projektu w Islandii w j. islandzkim;
3. Przygotowania i składu antologii:
Zaprojektowania wraz z przekazaniem praw majątkowych i zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do projektu i składu DTP z materiałów graficznych i tekstów przekazanych przez zamawiającego wymagać będzie antologia tekstów literackich składająca się z około 240 stron i okładki.
4. Usługa produkcji filmu promocyjnego projektu:
Film promocyjny projektu długości co najmniej 5minut, musi zostać wyprodukowany na podstawie scenariusza przedstawionego przez zamawiającego, a na jego produkcję składać powinny się co najmniej:
- dwa dni zdjęciowe;
- zapewnienie następujących osób obsługi technicznej: operator kamery, reżyser, dźwiękowiec;
- zapewnienie co najmniej 2 aktorów
- wykonanie zdjęć w formacie 1920×1080, 25klatek/s, format plików mov w kompresji mg4 avc;
- wykonanie elementów graficznych 2D i 3D
- udźwiękowienie filmu (w tym muzyka, lektor, postsynchrony)
Wykonawca musi przekazać zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do filmu oraz prawa do wykorzystania wizerunku osób w nim występujących.
Oferty cenowe na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 13.03.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)
Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę brutto (z VAT) wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego, oraz opis doświadczenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych elementów (np. zmiany formatów materiałów promocyjnych i katalogów, zmniejszenia ilości stron antologii, skrócenia długości filmu itp.) na etapie produkcji.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę zaproponowaną cenę oraz doświadczenie wykonawcy.

——————-
6.03.2014
————–

Ogłoszenie powtórne – Artysta grafik
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania przez artystę grafika:
- systemu identyfikacji wizualnej ww. projektu,
- przygotowana projektów graficznych: plakatu, ulotki, okładki, ilustracji głównej oraz wersji językowych logotypu i pozostałych materiałów promocyjnych ww. projektu.

Wykonawca musi przekazać zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do stworzonych projektów graficznych.

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane projekty graficzne do 27.03.2014 , w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będą podlegały one końcowej akceptacji zamawiającego.

Oferty cenowe na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 12.03.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę brutto wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego oraz opis doświadczenia.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod najniższą cenę uwagę cenę oraz doświadczenie wykonawcy.

—————-
27.02.2014
————-

Ogłoszenie – Artysta grafik
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania przez artystę grafika:
- systemu identyfikacji wizualnej ww. projektu,
- przygotowana projektów graficznych: plakatu, ulotki, okładki, ilustracji głównej oraz wersji językowych logotypu i pozostałych materiałów promocyjnych ww. projektu.

Wykonawca musi przekazać zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do stworzonych projektów graficznych.

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane projekty graficzne do 27.03.2014 w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będą podlegały one końcowej akceptacji zamawiającego.

Oferty cenowe na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 5.03.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę brutto wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego oraz opis doświadczenia.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod najniższą cenę uwagę cenę oraz doświadczenie wykonawcy.

—————-
20.01.2014
————–

Ogłoszenie powtórne – PR, www, konferencja prasowa
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania w okresie luty-kwiecień 2014 następujących zadań:
1. Autorskiej koncepcji zmian w panelu administracyjnym strony www.opowiadanie.org/transgresje, wykonanie poprawek i wprowadzenie w bazę danych zmienionych treści; data wykonania: 28.02.2014
2. Autorskiego opracowania i napisania tekstów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby projektu; data wykonania: 31.03.2014
3. Autorskiego opracowania i przygotowania materiałów dla mediów na konferencje prasową projektu, data wykonania: 29.04.2014

Wykonawca musi przekazać zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wytworzonych dzieł.

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane dzieła w ramach umowy o dzieło, w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będą podlegały one końcowej akceptacji zamawiającego.

Oferty cenowe na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 26.03.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę brutto wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod najniższą cenę uwagę najniższą cenę.

————-
13.01.2014
————–

Ogłoszenie – PR, www, konferencja prasowa
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zamieszcza niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące wykonania w okresie luty-kwiecień 2014 następujących zadań:
1. Autorskiej koncepcji zmian w panelu administracyjnym strony www.opowiadanie.org/transgresje, wykonanie poprawek i wprowadzenie w bazę danych zmienionych treści; data wykonania: 28.02.2014
2. Autorskiego opracowania i napisania tekstów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby projektu; data wykonania: 31.03.2014
3. Autorskiego opracowania i przygotowania materiałów dla mediów na konferencje prasową projektu, data wykonania: 29.04.2014

Wykonawca musi przekazać zamawiającemu prawa majątkowe i zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wytworzonych dzieł.

Wybrany wykonawca wykona wyżej opisane dzieła w ramach umowy o dzieło, w ścisłej współpracy z zamawiającym, na podstawie jego wytycznych i będą podlegały one końcowej akceptacji zamawiającego.

Oferty cenowe na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy składać do 19.03.2014 na adres biuro@tak.net.pl lub dostarczyć pisemnie do biura projektu (pl. Kościuszki 4/1, 50-029 Wrocław)

Oferty powinny zawierać nazwę i dane oferenta, cenę brutto wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod najniższą cenę uwagę najniższą cenę.

————
09.01.2014
—————-

Ogłoszenie powtórne – Koordynator projektu
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje Koordynatora Projektu.
Wymagania:
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych projektów literackich o budżetach przekraczających 100 tys. zł rocznie,
- wykształcenie wyższe
- znajomość rynku wydawniczego i literackiego w Polsce i na świecie
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.
Obowiązki:
- zarządzanie projektem i koordynacja jego działań zgodnie z opracowanym wcześniej planem realizacji projektu;
- koordynacja logistyki, administracji i finansów projektu;
- utrzymywanie kontaktu z partnerami i uczestnikami projektu;
- opracowanie niezbędnych raportów końcowych i sprawozdań cząstkowych;
- przygotowywanie dokumentacji bieżącej zgodnie z wytycznymi projektu.
Współpracę, w formie umowy zlecenia, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania oraz zaproponuje najniższą cenę wykonania zlecenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 15 stycznia 2014.

———
02.01.2014
———-

Ogłoszenie – Koordynator projektu
W związku z realizowanym projektem „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji poszukuje Koordynatora Projektu.
Wymagania:
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych projektów literackich o budżetach przekraczających 100 tys. zł rocznie,
- wykształcenie wyższe
- znajomość rynku wydawniczego i literackiego w Polsce i na świecie
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność doskonałej organizacji pracy, pozytywne nastawienie, samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.
Obowiązki:
- zarządzanie projektem i koordynacja jego działań zgodnie z opracowanym wcześniej planem realizacji projektu;
- koordynacja logistyki, administracji i finansów projektu;
- utrzymywanie kontaktu z partnerami i uczestnikami projektu;
- opracowanie niezbędnych raportów końcowych i sprawozdań cząstkowych;
- przygotowywanie dokumentacji bieżącej zgodnie z wytycznymi projektu.
Współpracę, w formie umowy zlecenia, nawiążemy z osobą, która spełnia wyżej wymienione wymagania oraz zaproponuje najniższą cenę wykonania zlecenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem e-mail: biuro@tak.net.pl lub składać w biurze projektu (pl. Kościuszki 4/1, Wrocław) najpóźniej do 8 stycznia 2014.