Początek projektu V4LiternetTV

Rozpoczynamy budowę serwisu, który ma zgromadzić bazę materiałów multimedialnych poświęconych autorom i wydarzeniom literackim z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Będzie tu można znaleźć spotkania z literaturą, relacje ze spotkań autorskich, rozmowy i recenzje książek. Sukcesywnie tworzyć będziemy serwis, który umożliwi współpracę i zacieśni relacje pomiędzy autorami, wydawnictwami i czytelnikami. Będzie to swego rodzaju bank multimediów literackich dla wszystkich zainteresowanych w czterech językach. Zapraszamy do nadsyłania materiałów, którymi warto się podzielić.

Projekt V4 Liternet TV jest dofinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Pierwsze materiały ukazywać się będą na stronie v4liternet.com już od 2 listopada. Zapraszamy!