Projekty TAK w roku 2014

Miło nam poinformować, że w tym roku znaczącemu poszerzeniu ulegają międzynarodowe projekty stowarzyszenia. Wspólnie z partnerami z Liechtensteinu, Norwegii i Islandii realizować będziemy projekt Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji współfinansowany ze środków EOG. Z kolei Komisja Europejska przyznała nam grant w ramach Projektów Partnerskich GRUNDTVIGA, w którym z partnerami z Francji, Niemiec, Czech i Słowacji realizujemy autorski projekt MOVE. I’m never coming back again, którego rozwinięciem jest film dokumentalny poświęcony doświadczeniom emigracyjnym artystów współczesnych. Na realizację filmu udało nam się otrzymać m.in. grant z Funduszu Wyszehradzkiego. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć TAK w tym roku będzie oczywiście dziesiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, współfinansowana ze środków miasta Wrocławia. Na lata 2014-2016 otrzymaliśmy na potrzeby MFO między innymi grant polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jubileuszowe MFO odbędzie się na początku października we Wrocławiu.
O poszczególnych wydarzeniach związanych z tymi projektami będziemy na bieżąco informować na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy też do udziału we wszystkich projektach Towarzystwa.

ENGLISH VERSION

We are happy to inform that in 2014 we will widen the scope of international projects our association will be completing. Together with partners from Liechtenstein, Norway and Iceland we will organize a project called Transgressions: international narratives exchange, supported by EEA grants. The European Commission is also supporting our project within GRUNDTVIG programme: in cooperation with French, German, Czech and Slovak institutions we’re producing a project MOVE. I’m never coming back again. This project includes making a documentary about the experiences of contemporary artists – émigrés. The production of the doc is supported by the Visegrad Fund. One of the most important events organized by TAK is the 10th edition of the International Short Story Festival, co-financed from the city of Wroclaw budget. For our activities 2014-2016 we’ve received financial support also from the Polish Ministry of Culture and National Heritage.